Hamak GHC-H-03

Hamak wykonany ze stali.

Szczegóły w karcie technicznej.

Hamak GHC-H-03 Karta techniczna