Hamak GHC-H-02

Hamak wykonany ze stali.

Szczegóły w karcie technicznej.

Hamak GHC-H-02 – karta techniczna