Równoważnia GHC-R-02

Równoważnia wykonana ze stali oraz drewna.

Szczegóły w karcie technicznej.

Równoważnia GHC-R-02 Karta techniczna.