Równoważnia GHC-R-01

Równoważnia wykonana ze stali oraz drewna.

Szczegóły w karcie technicznej.

Równoważnia GHC-R-01 karta techniczna.