Kompostownik GHC-K-01

Kompostownik wykonany z drewna.

Szczegóły w karcie technicznej.

Kompostownik GHC-K-01 karta techniczna.