Hamak GHC-H-06

Hamak wykonany ze stali oraz drewna.

Szczegóły w karcie technicznej.

Hamak GHC-H-06 Karta techniczna