Hamak GHC-H-01

Hamak wykonany ze stali oraz drewna.

Szczegóły w karcie technicznej.

Hamak GHC-H-01 karta techniczna.